100% Minőség garancia

Termékszavatosság, jótállás

 

A termékekre az Eladó szavatosságot vállal. Az Eladó a terméken feltüntetett szavatossági időn belül garantálja a termék minőségét. A termék szállítása közbeni, illetve felbontás után érzékszervvel tapasztalható minőség romlása esetén, a szavatossági idő lejárta előtt, Eladó vállalja a termék kicserélését saját költségén.

Szavatossági idő: ameddig a szavatosság érvényes. Az Eladó termékeinek szavatossági ideje a gyártás idejétől függően változó, ami a dobozon, vagy a csomagoláson olvasható. Az Eladó a szavatossági idő lejártát követően csak és kizárólag erre való hivatkozással a termékek visszavételére nem köteles.

A Vásárló kizárólag az Eladó által kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Vásárlónak a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell.

Az Eladó jótáll azért, hogy az általa vagy szállítója által szállított termék alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta olyan gyártási, kivitelezési hibáktól, amelyek az Eladó cselekedetéből vagy mulasztásából erednek.

A jótállás időtartama alatt az Eladó vállalja a Vásárló választása szerint a hibás termék cseréjét, kivéve, ha a csere nem lehetséges. Amennyiben a kicserélés nem lehetséges, vagy azt Eladó nem vállalta, Vásárló választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincs.

A szavatossággal az Eladó arra vállal felelősséget, hogy eladáskor hibátlan terméket kap a Vásárló, tehát nincs olyan rejtett hibája, amely csak később fog kiderülni és az ismertetett tulajdonságait a szavatossági időn belül megtartja.

Reklamációval kapcsolatban a Vásárló az Eladó bármely elérhetőségén jelezheti problémáját a megadott e-mail címen, vagy a székhely szerinti postacímre elküldött postai levélben, vagy telefonon.

Minden egyéb esetben az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvben és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

 

Felelősség

 

A Webáruházon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért az Eladó nem vállal felelősséget. A Vásárló a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Webáruház oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Eladó nem vállal felelősséget.

Amennyiben a Vásárló a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Eladónak. Amennyiben az Eladó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.